Instrukcje przetwarzania i informacje o produkcie zestawu concrete look

Obróbka wypełniacza o wyglądzie betonu:

 

W przypadku tych podłoży proszę najpierw zagruntować:

Aby kupić zalecany podkład adhezyjny proszę kliknąć tutaj.

 

W przypadku podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe lub gipsowe, mogą Państwo rozpocząć pracę natychmiast. Proszę zaczynać.

Kolorową szpachlę o wyglądzie betonu nakłada się równomiernie cienką warstwą za pomocą weneckiej pacy wygładzającej. Jeśli używają Państwo zestawu akcesoriów, czas odparowania wynosi około 15 minut. Za pomocą zatyczki proszę wcisnąć otwory ruchem obrotowym, w prostokątną siatkę. Teraz plastikowa folia jest nakładana na powierzchnię i lekko dociskana pacą wygładzającą. Następnie należy uważać, aby podczas usuwania folii nie przylegał do niej żaden materiał; w takim przypadku folię można całkowicie usunąć.
Od momentu dokręcenia wypełniacza (twardego jak skóra) jest on wygładzany pacą wenecką.
Celem je