Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania tych danych. Niepodanie danych nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim w kolejnych operacjach przetwarzania nie wskazano inaczej.
“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera
Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszej strony internetowej, dane dotyczące użytkowania są przekazywane nam lub naszemu hostingodawcy / dostawcy usług IT przez Państwa przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (tzw. pliki dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę odwiedzanej strony, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej, a także w celu ulepszenia naszej oferty.

Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej.

Kontakt

Administrator danych
Proszę skontaktować się z nami, jeśli chcesz. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest: Stefan Fischer, Dorfstrasse 63 b/2, 6241 Radfeld Austria, 0043 660 6413 331, info@stucco-naturale.com

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Proszę zgłaszać na adres e-mail.

Inicjowanie kontaktu z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej
Jeśli inicjują Państwo kontakt biznesowy z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa. Przetwarzanie danych służy przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa prośbę o kontakt.
Jeśli kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.
Jeśli kontakt odbywa się z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa prośbę. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Wykorzystujemy Państwa adres e-mail wyłącznie do przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Zbieranie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbieramy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie przez Państwa podanym. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu z Państwem.
Jeśli kontakt służy wdrożeniu środków przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.
Jeśli kontakt odbywa się z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa zapytanie. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Wykorzystujemy Państwa adres e-mail wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Zbieranie i przetwarzanie przy przesyłaniu zdjęć pocztą elektroniczną
Mają Państwo możliwość przesłania nam zdjęć pocztą elektroniczną w związku z zamówieniem spersonalizowanego produktu.
Przy przesyłaniu zdjęć możemy zbierać Państwa dane osobowe (wizerunek osoby możliwej do zidentyfikowania) wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa. Przetwarzanie danych służy tworzeniu spersonalizowanych produktów. Przesłane zdjęcie służy jako szablon produktu i jest wykorzystywane w tym celu (np. nadruk na koszulce). Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy.
Państwa dane nie będą przekazywane dalej.
Przesłane przez Państwa zdjęcie wykorzystujemy wyłącznie w ramach świadczenia usługi. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Podstawowe informacje o Państwa danych o